10 thoughts on “Tạo nguồn điện miễn phí từ nam châm

  1. Giống giống mấy thằng quảng cáo cái cục tiết kiệm điện. Công tắc để dưới chân để có thể bật tắt mà không ai phát hiện

  2. Tôi không phải là một chuyên gia nhưng sau khi phân tích video này và tất cả các nội dung, tôi không thể nói bất cứ điều gì bởi vì như tôi đã nói lúc đầu tôi không phải là một chuyên gia.
    Cảm ơn!

  3. 9:13 có 1 sợ dây đồng 0,1mm xuyên từ dưới mặt bàn và xuyên qua cái đế gỗ lên motor. bởi vậy nó k dám nhấc cao lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *