13 thoughts on “Tắm Trắng Đậu Đỏ – Lên Tông Ngay Lần Đầu Sử Dụng

  1. Tam 1 lan k trang dau.bot dau đỏ ni thien nhien muôn trang phải 3 thang trơ len mới trang .muon trang can co thời gian

  2. that ra chị ấy k đen auk mà là do dùng phấn ấy khi rửa phan ngon tay cũg trag mặc dù k thoa bột đậu lên ngón tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *