Tạo bóng đỗ mờ trong Illustrator đơn giản – Shadow in IllustratorTHIẾT KẾ LỊCH BẰNG ILLUSTRATOR – ILLUSTRATOR CĂN BẢN
Xem thêm các bài học illustrator căn bản tại các video sau:
1. Thiết kế giao diện 3D bằng illustrator:
2. Thiết kế Background Vector năm mới bằng Ai- Học illustrator:
3. Tọa hiệu ứng cuộn phim với Photoshop:
4. Biến ảnh thành tác phẩm HDR:
5. Biến ảnh thành tranh vẻ trong 30s:
6. Thiết kế bộ lịch bằng illustrator:
7. Tạo bóng đỗ mờ trong Illustrator đơn giản:

Xem các tác phẩm trong dự án thiết kế tại: www.thtdesign.vn

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

7 thoughts on “Tạo bóng đỗ mờ trong Illustrator đơn giản – Shadow in Illustrator

  1. Clip quay nhanh quá làm cho người mới học rất khó theo dõi các bước. Người quay nên tính đến cả những người chưa học! Một chút góp ý để có thể giúp cho nhiều người hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa