Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Tạo hiệu ứng màu sắc bằng Channel Alpha trong PhotoShop

  1. Admin ơi khi nào hướng dẫn em làm Phần mềm bằng Google App Inventor với… e đg muốn làm 1 cái từ điển ạ -.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *