9 thoughts on “Tắt dịch vụ định vị trên iPhone phải làm như thế nào?

  1. banh ơi iphone mình nó tự tắt dịch vụ định vị làm mình k xem đc youtube được mình bật lại thì nó có chữ màu xam nghĩa là bấm vô k đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *