18 thoughts on “Thái Châu – Tình cờ gặp lại nhau – Trần Quang Lộc

  1. Mỗi ca sĩ có những tuyệt phẩm gắn với tên tuổi,với sông quê,tình cờ gặp nhau,biển dâu…ko ai qua đc thái châu. Cũng như tình cha,lòng mẹ,hát nữa đi em,hạ thương…ko ai qua đc ngọc sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa