2 CommentsPhượng Vũ Hoành trước nay không nghĩ tới, có một ngày nàng phải đối một cái cổ nhân giảng giải súng ống là chuyện như thế nào, cái gì kêu viên đạn, thương (súng) nên như thế nào sử dụng. Mới nhất chương toàn văn đọc cũng may Huyền Thiên Minh lý giải năng lực rất mạnh, còn không có không muốn sống mà muốn tại đây trên thuyền thí thương (súng), càng không có đuổi theo hỏi nàng vì cái gì dùng có vật như vậy.
Tóm lại, đương Phượng Vũ Hoành đem nên giáo đều giáo hội lúc sau, thấy đối phương cũng không có tiến thêm một bước đặt câu hỏi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
Đồ vật nếu lấy ra tới, nên có nó lấy ra tới đạo lý, nàng đã sớm nghĩ tới phải cho chính mình chuẩn bị một phần giống dạng của hồi môn, nhưng tiền tài châu báu, Hoàng Gia có rất nhiều, tuy là lại chuẩn bị, cũng bị không ra so Huyền Thiên Minh cho nàng đồ vật còn muốn tốt. Vừa mới nhắc tới này thương (súng), nàng đến cũng đúng nhất thời nảy lòng tham, nếu là dùng thứ này làm của hồi môn đến cũng đúng không tồi, Huyền Thiên Minh tuy là võ công lại cao, trên chiến trường luôn là có thương tích có vong, nhiều một khẩu súng bảo mệnh, tổng hảo quá bất luận cái gì một loại vũ khí lạnh.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Thần Y Đích Nữ Tập 41 tỷ phu cho ngươi làm chủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *