26 thoughts on “Thật Lòng Hay Giả Dối | TRÁNH SỦNG ( TẬP 19 ) CHÂU GIA THIỆN

  1. Truyện này bao nhiêu tập vậy thiện 🌵 hình như truyện đam mỹ là truyện nào cũng buồn hả thiện

  2. Hậu quả thời Việt Nam gây ra thời trẻ bây giờ thời thiên phải gánh chịu….cha làm con chịu mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *