Author

hatuankhang90@gmail.com

18 thoughts on “Thử kích thước – AR vs thước dây

  1. chứng minh 1 điều công nghệ vẫn chưa thể thay được vật dụng thô sơ chuyên dụng,cũng như chùi đít vẫn phải dùng giấy vệ sinh

  2. android đo bằng app gì vậy ad? mình thử qua 1 vài app đo bằng AR nhưng xài khá khó ko đơn giản như trong clip?

  3. Thuật toán gg làm ngon hơn 69 lần ios, 1 camera mà xoá phông đỉnh vl, thêm cả bộ ar cho 1 cam nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *