Thuê Múa Lân Trung Thu – Trống Lân Cơ BảnQuang Nghĩa Đường – 光義堂
Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Hà Nội Quang Nghĩa Đường- 光義堂
Địa chỉ : Số 62 Phố Bắc Cầu – Ngọc Thụy – LB – HN
Hotline: 097 258 4258
Kênh 1 : Quang Nghĩa Đường
Đăng ký nhận tin khi có clip mới:
Kênh 2 : Lân Sư Rồng Quang Nghĩa
Đăng ký nhận tin khi có clip mới:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa