43 thoughts on “Tiếp tục HACK NÃO với trò chơi trí nhớ cười chảy nước mắt! 😂

  1. Cái video này mắc cười vãi nồi cả nhà đang ăn cơm mà tao cười như con điên ý éo ăn đc thế là phải tắt tv nhưng anh hai tao bật lại làm sặc phun cả cơm ra vô mặt anh còn con em tao có khúc mắc cười mà nó đang mắc ị thế là cười phọt cả cứt thế là chị tao mới nói thôi mình xem phim khác đi em nhưng con em tao không chịu rồi chị tao nói mày cưới đến ỉa lun ra quần còn tao sắp phọt cả em bé ra rồi này 😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. Bắt trước trò chơi này gặp rồi, Schanel mà còn không hay chẳng buồn cười đã chơi với nhau phải có luật lệ chơi như vậy mà chậm thì cho vài phát vào người coi còn đùa được nữa không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *