17 thoughts on “Tình Cờ Gặp Nhau – Thái Châu – Vietsing Karaoke

  1. Mình hát cũng chỉ 4/10 chú Thái Châu thôi , các bạn nghe thử nhé link : https://youtu.be/k5oTg6TFk0k

  2. Nghe chú thái châu hát tuyệt vời, tới mình hát theo nghe tuyệt vọng luôn chứ ….hjc hjc thôi thì cái số mình bán vé số nó vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa