38 thoughts on “Tình Em Xứ Quảng – Đàm Vĩnh Hưng Ft Hoài Linh Ft Dương Triệu Vũ [Official]

  1. Quá hay quá tuyệt vời
    Ai hát cũng hay cũng tuyệt cả
    Ai cũng có nét riêng k lẫn đi đâu đc😍😍

  2. Ngan chia đôi bo thi cai thang hoai linh no lsi hat la ngang chia đôi bo nghe song ca bai nay tru đvh ra con hai cai thê loai kua hat nhu cu cuc..

  3. Bài này chú hoài linh giọng quảng chuẩn nhất. Còn đàm vĩnh hưng nhái tiếng quảng mà nhái cũng không ra gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa