Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “[TKC Production] – Cách Đóng Gói Project C# Kèm CSDL Access Trên Microsoft Visual Studio 2005

  1. Cho mình hỏi là nếu mình mang file cài sang máy khác chạy thì có cần sql hay vistudio không hay chỉ cài file chạy là được

  2. Tụ đóng gói như khi chạy ứng dụng thì hiển thị được nhưng khi thêm vào bị lối sao bạn có bị vậy không?operation must use an updateable query error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *