44 thoughts on “Top 10 những cô gái có tóc vàng đẹp nhất anime

  1. Sao lucy lại đứng top 1 đẹp nhất anime nữa chứ đéo công bằng nó chỉ đứng hạng 5 mà thôi kirisaki đứng top 1 mới đúng 😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡👎👎👎👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *