Author

hatuankhang90@gmail.com

8 thoughts on “Trả tới 350 triệu 1 cây Nhài Cổ mà chủ nhân vẫn chưa bán. Tại Festival Thanh Hóa.

  1. cám ơn ah chia sẻ video hay. có đam mê có tiền có quyền sở hửu. vt nam có tiền hay đô la là ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *