48 thoughts on “Trắng da từ cà chua 🍅 #biquyet #lamdep

  1. Chị ơi cái này k cần luộc và cũng k cần bót vỏ bỏ hạt hả chị nếu e mún dung toàn thân thì thêm sữa tươi đc k ạ và pải lam thế nào ạ mong chị tl nhanh nhanh đc k ạ🍅

  2. Mk 14t do hoạt động của trường lên mk lúc nào cũng đi ra sân mk muốn làm theo cách này nhưng mk sợ bắt nắng mọi người cho mình một lời khuyên

  3. Công thức nào có chanh củng trắng hết nhưng chanh thoa vào rất ăn nắng ra đường mặt ít nhất 4 lớp áo dài tay mình mặc như vậy riết quen luôn r

  4. Kết quả thì rất được.. nhưng mình sợ sau này có hại về da mình sợ bị lột da tay.. sài thì rất là ok

  5. Mọn người hãy thử đi… rất hiệu quả mình đang dùng trắng từ từ mình đang dùng rất trắng

  6. Wow🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅hay wa hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa