24 thoughts on “Trang điểm, làm tóc cô dâu Hàn quốc

  1. Trang điểm thế này dành cho người có nét sẵn chứ không có nét thì phải trang điểm đậm như VN mới đẹp

  2. hàn quốc thường ưu chuộng kiểu trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên vì da họ đã đẹp và trắng sẵn khuôn mặt thì thon gọn sẵn nên họ k cần trang điểm quá cầu kì

  3. Trang điểm đẹp wá đi 😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😿😿😿😿😿😿😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  4. Trang điểm xinh đấy 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💙💗💙💗💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗💟💙💗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa