Treo cờ tổ quốc: Nét văn hoá của người Việt Nam | VTCVTC | Treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân.

* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa