28 thoughts on “TRỊ MỤN – MẶT NẠ BỘT ĐẬU ĐỎ ĐIỀU TRỊ MỤN VÀ LÀM MỊN DA

  1. bạn ơi. bột đậu đỏ mình đc hàng xóm cho. nhưg nó tự sinh ra mấy hạt đen đen liệu còn dùng đc ko bạn

  2. anh ơi cho e hỏi, mình trộn sữa tươi, bột đậu đỏ và 1 chút mật ong (thay cho chanh) có được ko a. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa