30 thoughts on “(vietsub) a little love

  1. tự nhiên thấy cái câu đầu "Greatness as you, smallest as me…" với hình anh Kim HyunJoong là nhớ tới P.Kiss :)) anh í qá to lớn, còn chị Hani qá bé nhỏ :))~

  2. Hình như mấy cha diễn viên này nhìn ở phim nào rồi nhỉ? Các bác có biết phim nào không chỉ hộ em với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa