Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “[Vietsub] Song Joong Ki vì Song Hye Kyo đã thuê chuyên cơ riêng??

  1. ngay lúc 2:32 , rõ ràng chế Kyo vẫn có thể tự mở khăn ra được mà ông Ki ổng cứ giành mở chung :))) Thấy vậy chế Kyo vừa cười vừa giật lại , khúc này đúng dễ thương luôn 😍 trái tim shipper tan chảy hết rùi :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *