Author

hatuankhang90@gmail.com

21 thoughts on “VLOG BẺ ĐUÔI LƯỠI CÂU

  1. E cũng mê lắm ,nhưng đi làm suốt không có tg nhiều ,e cũng có uốn thử để sài ,nhưng do không có đủ dụng cụ và không biết mua lò so ở đâu nên ,mua dây chợ về uốn ,dây mềm quá cá ăn quát lưởi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *