35 thoughts on “(VTC14)_ Nguy cơ độc hại từ sơn móng tay, chân

  1. mọi người ơi đây là mấy cái loại 20 ,30 nghìn chứ mua mấy cái loại từ 70 trở lên ấy có mà còn lâu mới đểu đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa