31 thoughts on “Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại

  1. Mình có Con gà xám chân xanh 3 hang vẩy ai can liên he 0375492127 minh quay Cho xem nó mới 4thang tuổi ak

  2. Gà cựa sắt cả 2 chân đều có yểm nguyệt,nhật thới .nhưng lại có vảy đâu đầu thì đá giỏi k các sư kê chỉ giáo e với

  3. ae cho minh hoi cái… ga cua mình chân có 7 vảy từ dưới lên, loại vảy giong Hinh vảy phủ địa ấy. co choi đi ko z.

  4. Minh moi bat 1con trong có khai vương , ac tinh tam tài huyền trâm , an van va an tam lien tiếp +vay kích giáp vay no co du ko còn lạc ma….thi nằm trên cua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *