Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “Xóa Chữ Trên Ảnh | Xóa Chữ Anh Có Ghi Nguồn | Photoshop CS6

  1. mimh co tam hinh chen nhieu chu lam toan anh luon. ma xoa theo kieu ban thi lau ma ko mat hết hoàn toan nữa. bạn co thể chỉ mình được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *