Author

hatuankhang90@gmail.com

26 thoughts on “02 Nếu chúng mình cách trở Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng YouTube

  1. "Nếu LỢ chúng mình" với lạ "Nằm nghe sóng Vộ" khác mẹ gì đâu mà Đờm bắt lỗi bắt phải ca sĩ sau này hát Biển Tình k dc hát "Vộ" mà phải hát "Vỗ" 🙂 thế như bài này hát làm sao ta 🙂

  2. BÀI NÀY CÁC BẠN NGHE GIÁNG TIÊN VÀ MAI QUỐC HUY HÁT CHƯA? WA TUYỆT LUÔN CHỨ KO NHẠT NHƯ NÀY ĐÂU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *