Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Apple chính thức ra mắt IPHONE 5 – (Bản tin 5' Công Nghệ ngày 13/09/2012 – INFOTV VCTV9)

  1. Đây là một hình ảnh này đang truyền dẫn truyền hình cáp như thế này là một tác hại của việc xem truyền hình của việc phé lá đu đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *