Author

hatuankhang90@gmail.com

31 thoughts on “Ban giám khảo x factor tranh cãi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp

  1. Hôm nhận giải TD gato vs đàn e khi pk đó o pai giải của mk là o thc r , cái mặt trog giải đó nhìn pk là tức muốn sôi máu r – mà cố nhịn … →_→

  2. Tên Th tùng dương ko đáng để tao viết hoa là biết..mày là cái đéo gì mà tôn trọng mày..và xúc phạm mày..mày đang cố dập anh Linh th chó má.Anh mc cũng lanh và hiểu chuyện…tống thằng chó dương về quê nghỉ hưu sớm đi

  3. Đây là nơi thi hát chỉ bình luận ca sỉ hát mà thôi , không nên BL lời bài hát ở đây đồ sạo L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *