Author

hatuankhang90@gmail.com

8 thoughts on “Bẻ lưỡi câu bằng kiềm cắt và nỏ . 1.4 ly

  1. Các bạn xem video góp ý cho mình và các bạn khác có thêm thông tin lý thuyết nhé . Cám ơn các bạn đã xem video

  2. Hồi chưa làm nghĩ cắt ngạnh khó nhất nhưng giờ mới biết bẻ lưỡi và nhất là uốn đuôi là căng thẳng nhất. Chưa thử khoan đít lần nào

  3. Lấy chuẩn mũi dài hay ngắn rồi cứ nấn và duy chuyển lần vào nó sẽ tròn chúc bạn thành công 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *