Author

hatuankhang90@gmail.com

14 thoughts on “Cách dùng hàm làm tròn Round trong Excel

  1. giảng rất hay nhưng tốc độ nói cần chậm lại một chút, nói nhanh quá cũng khó tiếp thu đối với người mới bắt đầu , xin cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *