Author

hatuankhang90@gmail.com

37 thoughts on “Cách làm quạt lạnh đơn giản từ chai nhựa

  1. Có thể là mát nhưng uống nc đó dơ nhé cho nó hút khí từ đằng sau thì bụi sẽ vào chai

  2. Nếu mảt mình không cần đục lỗ như vậy mình treo 1 số chai nước đá để sau cũng vậy thôi … tôi nghĩ vậy nhé các bạn làm rồi sẽ biết tôi chưa làm hihihih

  3. Đã làm thử và kết quả mát thật nhưng nước đá nó tan và kèm theo chảy tùm lum cái nhà

  4. Vì hết đá liên tục, nên mình lấy 2 can (bình) 21 lít sài cho lâu. Hôm sau điện máy xanh bán thêm được 1 cái quạt nữa

  5. Đã làm thử
    Kq: ko mát
    Bị ông già kêu m khùng hả bătd chước thằng ngáo nào thế , có điều hòa sao ko mở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *