Author

hatuankhang90@gmail.com

29 thoughts on “Câu cá- bắng cần tre bát gỗ đứt cước tí mất cả chì lẫn chài quá may mắn,snakehead fishing

  1. Bộ môn này trước mình cũng hay chơi, trước khi có cần máy lúc ở quê mình cũng hay chơi cần này, cần tầm vông chặt về đốt lửa uốn cho thẳng, rồi đóng cọc dằn cho khô, hồi đó đi câu bạt ở bãi biển mùa động toàn chơi cần này, sau này mới chơi cần máy

  2. Thực tế xíu đi a bạn chả ai bắt a câu cần trúc quay bát gỗ cả đừng câu like câu view làm cc gì

  3. Chơi cần này cũng vui , nhưng cực lắm vì nặng , chơi cần máy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng chúc mừng bạn vì hay cũng không bằng hên hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *