Author

hatuankhang90@gmail.com

17 thoughts on “CÂU CÁ LÓC TỰ NHIÊN BÌNH THUẬN

  1. Cho e xin địa điểm với a ơi, e ở LaGi
    Điểm này chính xác là ở chỗ nào, nhìn phê quá hổm rày e đi kiếm chỗ lure mà ko có gì hết 😂😂😂

  2. Bửa giờ đánh mồi cam của thoại chưa lên được con tra nào hết.bửa nào gặp thoai chỉ thêm bài nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *