Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “Câu Thủ Cá Lóc Cà Mau ghé Huỳnh Kiệt lấy lưỡi câu Cỡ 2,2mm/5cm – 0919111169

  1. lưỡi dấu ó , trứng rùa quá đẹp . lưỡi đó là lưỡi kéo nhưng giật chắt cũng được .nhưng lưỡi đó mà mũi cong hơn tí nữa kéo thì ok chứ giật thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *