Author

hatuankhang90@gmail.com

14 thoughts on “Cháu lên ba doremon ( chế )

  1. cháu lên năm, cháu đi bắt rắn, không có rắn thì cháu đi bắt gà, đi bắt gà để về nhà nấu cháo, nấu xong nồi cháo thì cháu ăn cháo gà.

  2. cháu lên ba cháu đi xe máy cô thương cháu vì cháu ko bốc đầu ko bốc đầu mà cháu lại bốc đít cháu vào đồn cảnh sát ba mẹ tới đón vê

  3. cháu len ba cháu đâm cô giáo nhà trường thông báo có học sinh giết len lớp 10 bị đại ca ăn hiếp mặc quần si líp cho người ta hết hồn

  4. cháu lên 5 , cháu đâm cô giáo , nhà trường thông báo có hs giết ng , lên lớp 10 bị ngt ăn hiếp . Mặc qần sì si líp là đại ca hết hồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *