Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Chiết xuất câu trả lời trong GG biểu mẫu thành file Excel.

  1. cho em hỏi là e đã xuất câu trả lời trên GG Biểu maaxi sang file 1 lần rồi
    và nó tự lưu trên driver, nhưng e lỡ tay xóa mấy cái gg trang tính nó lưu. Giowf e vào để xuất file lại thì không được. anh có cách nào giúp em với ạ

  2. Giá như xem video này sớm hơn
    Bữa làm bài trên My drive mà ko biết tải xuống gửi drive của thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *