7 thoughts on ““Cờ tổ quốc” và hồn đảng

 1. Xưa kia hai bà Trưng đầu tiên dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Tàu có nói rằng…BA QUÂN DƯỚI NGỌN CỜ VÀNG là sao…vậy đầu tiên cờ tổ quốc màu gì ? Ngô Quyền năm 938 đánh quân Nam hán dành độc lập, thoát ách nô lệ một ngàn năm cho người Việt, vậy lúc ấy Việt nam có cờ màu gì? Vua Quang Trung Nguyễn Huệ kế tiếp là Gia long qua 12 đời Vua nhà Nguyễn thống nhất được giang sơn mở mang bờ cỏi, lúc ấy cờ Việt nam màu gì vậy?.hãy xem Việt nam.ĐỘC LẬP và THỐNG NHẤT từ lúc nào? ngày 2-9-1945 là ngày gì, mà dám tiếm dụng công lao của tổ tiên và tiền nhân để gọi là ngày độc lập là ngày quốc khánh chọn màu cờ khác với tổ tiên làm cờ tổ quốc, mấy ông trẻ thanh niên Việt nam ơi đừng vì cái gì đó mà quên đi công lao của tổ tiên nhé….

 2. HI , YOU _THE VIETNAMESE COMMUNIST GUYS HAVE BEEN USING THE RED FLAT WITH A STAR ON IT THAT CAME FROM CHINA TO CHEAT THE VIETNAMESE PEOPLE BUT IT WAS YEARS BEFORE THEY WERE FOUND OUT .

 3. Tôi bước đi
  Không thấy phố
  không thấy nhà
  Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.
  Trần Dần (1926–1997) Nam Định
  Cờ của băng đảng CS (đảng kỳ) biến hóa thành quốc kỳ (cờ tổ quốc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa