28 thoughts on “Cười mỏi răng với Heri như người thất tình khi vắng SinE

  1. Mình cái này thì phải có trách nhiệm và rất hài lòng về chất lượng thì không có lý do để không bị lỗi này thì có vẻ

  2. Happy new year🥰🥰🥰🥰🥰🥰🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊✨✨✨🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎏🎏🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

  3. Mình thấy Sin Ae vô duyên thấy mồ ah! Thấy người ta đi vắng rồi vô phòng ngta chơi rồi phá chắc! Là mình mình cũng ghét nữa!😒😠😡

  4. Gần hết năm 2019 rồi không biết có còn ai xem heri phiên bản Hàn Quốc không. Ai còn xem thì cho mình xin 1like nha👍👇👇👇

  5. Trời ơi giúp việc mà đòi vào phòng chủ rồi uống đồ của chủ như đúng rồi. Phải mình thì mình cũng ghét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *