12 thoughts on “Đường đi cột cờ Lũng Cú ăn rằm Tháng bảy của người Lô Lô. Nguyễn Tất Thắng

  1. Biết kênh của e qua kênh bbp mới đầu xem ko thích mấy nhưng càng theo dõi xem càng thấy thú vị . Chúc e thành công và có nhiều trải nghiệm mới chia sẻ cùng mọi người theo dõi nhé!

  2. Hoa này ăn ngon mà nhin đường cảnh đẹp quá anh chính phủ cũng đầu tư mạnh rồi anh đường sá to đẹp điện kéo đến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa