39 thoughts on “Gấu Lé Gõ Bo Liên Khúc Nhạc Chế 8 Khu Chí Hòa

  1. Nghe cách chơi bo kìa.tay múa liên tục nhe.nghe hok thiếu nhịp nhe.mình tập moa khó lém chỉ gõ dc bolero thui.mí kia khó gõ lém.ai nhìn thấy dễ chứ hok dễ nhe.nhập tâm gõ mí hay

  2. chơi hay lắm bạn . hy vọng có ngày dc nghe bạn chơi ngoài đời . phong cách bo của dân có khóa chuẩn ko chê vào đâu đc

  3. A khoa gãi ghita quá đỉnh kết hợp với a gấu trong lk 8.khu chí hòa k biết nói gì lun , 1.ngàn like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa