Hài Kịch "Nỗi Oan Thị Mầu" | PBN 85 | Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Lê Tín, Uyên Chi, Kiều LinhHoài Linh, Chí Tài & Kiều Oanh in Hài Kịch Nỗi Oan Thị Mầu Paris By Night 85 Xuân Trong Kỷ Niệm released in Jan. 2007. Thuy Nga Productions.
—–
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook:
☞ YouTube:
☞ Website:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

44 thoughts on “Hài Kịch "Nỗi Oan Thị Mầu" | PBN 85 | Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Lê Tín, Uyên Chi, Kiều Linh

  1. Kiều Oanh đóng vô duyên và quá đáng trong khi mọi người thì đóng đúng vai. Làm hư cái kích.

  2. Vở kịch hay thật xem ngày 4 cự cả mấy năm nay ngày nào cũng coi thuộc luôn lời thoại mà không chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa