17 thoughts on “Hướng dẫn dò kênh Tivi ASANZO 40ES900N

  1. Asanzo 32s500t2 không dò được kênh mặc dù đã chỉnh anten đúng vị trí. Ad hướng dẫn giúp với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa