Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “Hướng dẫn ram lưỡi – tôi lưỡi câu lục thủ công – Vàng như rơm

  1. Cái này chỉ dành cho mấy ông tập tụe ảo tưởng sức mạnh thôi .còn ram thép là phải cho vào lò nhé rồi điều chỉnh nhiệt độ.thời gian phù hợp nhé .lên google mà tra cứu sách nhiệt luyện .cái lò ram nhỏ khoảng 8tr 1 cái mua mà làm làm thế này không đúng đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *