11 thoughts on “KARAOKE DVC TÌNH CỜ GẶP NHAU ANA

  1. Vừa hát lại theo bạn Minh Tam Tran đã chỉnh lại lời nữa sau , đúng nhịp đúng lời, cảm ơn bạn : https://youtu.be/o0nU-aBEBwg

  2. Lời 2 chữ đi sai rồi..tone vẫn đúng,nhưng chữ đã chạy sai, thiếu mất một nhịp
    " Hỡi người người về đâu ? đường đi ai thấu nổi sông sâu…NÀY NGƯỜI ƠI CÓ NHỚ GÌ NHAU ? Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm … ngoảnh nhìn nhau………….. " cứ thế mà hát tone vẫn trôi theo nhịp nhạc bình thưong , có 2 câu ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu…dư 1 câu….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *