5 thoughts on “Kinh nghiệm xuất file từ Lighroom up ảnh facebook Nét Căng

  1. Hình up fb chiều ngang tối đa 2048, nhưng chiều dọc thoải mái mà. Cách này làm ảnh chiều ngang chỉ còn 1365 thôi, bị mất 1/3 chất lượng tối đa khi up fb rồi…
    Ý kiến cá nhân của em thôi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *