Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Lá cờ VÀNG trong trái tim người Việt và bay phất phới trong bầu trời Việt Nam vào ngày QUỐC HẬN

  1. Hãy tuyên truyền rằng : Cờ vàng 3 sọc đỏ của VNCH , 3 SỌC ĐỎ mang đầy ý nghĩa là:HÃM HIẾP PHỤ NỮ ; TÀN SÁT DÂN LÀNH; ĐỐT PHÁ LÀNG MẠC;Dậy mà phất lên hoài khg biết nhục.Thở bằng lỗ mũi ngoại bang càng nhục hơn nữa.

  2. lisa vũ, là loai côn trùng trong hang pacpo, quý vị ơ Hải Ngoại, lôi đầu. nó ra nhét phân vào miệng nó, về cái tội dám sĩ nhục, Lá Cờ Tổ Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *