Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Lion Dance Drumming – Cậu Bé 11 Tuổi Đánh Trống Múa Lân Hay Nhất Miền Tây

  1. Kiện à nhe ….Đoàn Hoàng Anh Đồng Tháp.có cậu bé con trưởng đoàn 7 tuổi đánh kìa….kakakak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *