7 thoughts on “Loạt ảnh chế HLV Park Hang-seo cực hài hước

  1. Một Vandimac chứ 10 Vandimac cũng vẫn cứ thua. Indonesia đừng kêu gào nhìn buồn cười lắm mười lần đối đầu còn thua chứ đừng nói ba lần.

  2. Tôi chỉ muốn nói ,hãy là cư dân mạng văn minh và lịch sự,hãy cho thế giới thấy người Việt Nam cư sự văn minh như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa