Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Lưỡi câu cắm ó Long Xuyên đã qua chỉnh sửa rất ok. 0858910022

  1. cái lưỡi của anh đó ở xưởng của anh hữu thân là lưỡi rùa R. cái của anh chắt R5hay R6. ở bên làng lưỡi câu Mỹ Hòa cũng vậy đó a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *